Search

Items tagged with: prezident2013

Další špek v zákoně: "Zjistí-li Ministerstvo vnitra, že druhý kontrolní vzorek vykazuje chybovost u méně než 3 % občanů podepsaných na petici, nezapočítá Ministerstvo vnitra občany z obou kontrolních vzorků do celkového počtu občanů podepsaných na petici."

Tzn. odečte se 2*8500=17000 podpisů? Pokud tedy kandidát nasbíral 100 000 podpisů a první vzorek vykáže 3.1% chybovost a druhý vykáže 2.9% chybovost, odečte se mu 17 % podpisů? #WTF #prezident2013
Rozkaz zněl přece jasně: nikdo nesmí projít za žádnou cenu.

#Prezident2013 #MVČR #počty
Minulou sobotu jsem se Přemysla Sobotky ptal na autentičnost http://youtu.be/m1Z4ZpTrzMk (šlo o ten zvuk). Žádná odpověď, taky odpověď.

#ESM #fail #prezident2013 #volby
Later posts Earlier posts