Search

Items tagged with: ČS

Nikdy nevypisujte interní chybové hlášky v produkčním systému. To si mohou dovolit jen velké banky:

Obrázek/fotografie


#ČS #fail
#Čs #fail
Later posts Earlier posts