Friendica
Další špek v zákoně: "Zjistí-li Ministerstvo vnitra, že druhý kontrolní vzorek vykazuje chybovost u méně než 3 % občanů podepsaných na petici, nezapočítá Ministerstvo vnitra občany z obou kontrolních vzorků do celkového počtu občanů podepsaných na petici."

Tzn. odečte se 2*8500=17000 podpisů? Pokud tedy kandidát nasbíral 100 000 podpisů a první vzorek vykáže 3.1% chybovost a druhý vykáže 2.9% chybovost, odečte se mu 17 % podpisů? #WTF #prezident2013
Vít Šesták 7 years ago